Algemene informatie

Algemene informatie

Onze geschiedenis

Woonzorgcentrum de Voorzienigheid is een vzw die oorspronkelijk in 1962 werd opgericht in de schoot van de Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid. (Meer informatie over de Zusters van de Voorzienigheid vindt u op www.voorzienigheid.ruille.fr) Het rusthuis was

Onze toekomst

Onze samenleving zal de komende decennia steeds meer ouderen tellen. Deze ouderen zullen steeds een hogere leeftijd bereiken. Dit is zonder meer een positief feit, een verworvenheid van onze welvarende samenleving, en van onze gezondheidszorg op wereldniveau. Onze bejaarden

Missie en visie

MISSIE In 2000 formuleerden we onze missie kort en krachtig : “Excellente zorg”. Niet meer niet minder. Deze opdrachtsverklaring blijft nog steeds inspiratie voor ons dagelijks handelen en beleidsontwikkeling: Kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg en