Algemene informatie

Algemene informatie

Onze geschiedenis

“Rusthuis De Voorzienigheid’ werd in 1962 opgericht door de Zusters van de Voorzienigheid. Meer info over deze stichtende congregatie vindt u op : www.voorzienigheid.ruille.fr. Vanaf 1984 werd deze zorgverlening ondergebracht in een autonome vzw. De binding met de

Onze toekomst

De welvarende samenleving en een positieve evolutie in de gezondheidszorg resulteren in een blijvende stijging van het aantal ouderen. Deze ouderen zullen steeds een hogere leeftijd bereiken en langer gezond blijven, wat zonder meer een positief feit is. Door de stijgende

Missie, visie en waarden

Missie Onze missie is kort en krachtig: “Excellente zorg”. Deze opdrachtverklaring blijft nog steeds de inspiratie voor ons dagelijks handelen en onze beleidsontwikkeling: Kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg en aanwezigheid voor onze bewoners en