Algemene informatie

Algemene informatie

Onze geschiedenis

Oorsprong Woonzorgcentrum de Voorzienigheid is een vzw die oorspronkelijk in 1962 werd opgericht door de Zusters van de Voorzienigheid. (Meer informatie: www.voorzienigheid.ruille.fr). Het was op dit moment één van de eerste ouderenvoorziening in

Onze toekomst

De welvarende samenleving en een positieve evolutie in de gezondheidszorg resulteren in een blijvende stijging van het aantal ouderen. Deze ouderen zullen steeds een hogere leeftijd bereiken en langer gezond blijven, wat zonder meer een positief feit is. Door de stijgende

Missie, visie en waarden

Missie Onze missie is kort en krachtig: “Excellente zorg”. Deze opdrachtverklaring blijft nog steeds de inspiratie voor ons dagelijks handelen en onze beleidsontwikkeling: Kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg en aanwezigheid voor onze bewoners en