Onze toekomst

De welvarende samenleving en een positieve evolutie in de gezondheidszorg resulteren in een blijvende stijging van het aantal ouderen. Deze ouderen zullen steeds een hogere leeftijd bereiken en langer gezond blijven, wat zonder meer een positief feit is.

Door de stijgende leeftijd, zullen de ouderen de dag van vandaag vaker beroep moeten doen op dagdagelijkse diensten. Maar neemt alsook de zorgbehoefte toe.

Toekomstige projecten

Om de toenemende nood aan diensten en zorgvormen te lenigen, wensen we over te gaan tot realisatie van:

  • Zorgpermanentie voor de levensloopbestendige woningen die opgericht zullen worden op de eerder gelegen percelen van de lagere school "de Driehoek".

                                                          

  • Voor deelgemeente Kaulille voorzien we de ontwikkeling van een seniorencampus ‘Caulus’. Deze campus van de kapelanij en pastorij wordt heel centraal in de dorpskern ontwikkeld op de huidige terreinen van de kapelanij en de pastorij. In dit project streven we naar de realisatie van 30 assistentiewoningen en een dienstencentrum. Om dit project te faciliteren, werd een principeovereenkomst afgesloten tussen het Kerkfabriek en Parochiale Werken van Kaulille, het gemeentebestuur en ons woonzorgcentrum en de renovatie van de Pastorij tot lokaal dienstencentrum.

                                                             

Toekomstperspectief

Na deze realisatie zal onze organisatie het volgende bieden:

Bocholt ‘De Voorzienigheid’:

  • Intramurale zorg: 112 bewoners
  • Kortverblijf: 4 plaatsen
  • Dagcentrum: 14 gebruikers
  • Assistentiewoningen: 82 woongelegenheden

Kaulille ‘Caulus’:

  • Assistentiewoningen: 30 woongelegenheden
HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
UPDATE huidige bezoekregeling + stijging coronacijfers Bocholt

Bocholt , 18 september 2020. Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Er zijn al 2 weken verstreken sinds de versoepeling van de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum. We verheugen ons over de tevredenheid van onze bewoners en van u als familie over

Lees meer
UPDATE bezoekregeling 7 september 2020

Bocholt , 7 september 2020.   Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,  We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat het Agentschap Zorg en Gezondheid verruimde mogelijkheden biedt voor bezoek in de woonzorgcentra. Wij beseffen maar al te goed

Lees meer