Onze toekomst

Onze samenleving zal de komende decennia steeds meer ouderen tellen. Deze ouderen zullen steeds een hogere leeftijd bereiken. Dit is zonder meer een positief feit, een verworvenheid van onze welvarende samenleving, en van onze gezondheidszorg op wereldniveau.

Onze bejaarden zullen dank zij deze gezondheidszorg ook langer gezond blijven, maar zullen voor het dagelijkse levensonderhoud vaker beroep doen op diensten aan huis zoals maaltijden, onderhoud van woning, verpleging en verzorging.

Anderzijds zal een toenemend aantal hoogbejaarde leden van de samenleving ook een stijging van zorgbehoefte betekenen.

Vanuit onze sociale missie willen wij nu reeds werk maken van de ontwikkeling van dienst- en zorgvoorzieningen die onze samenleving in deze toekomst nodig zal hebben.

Op 28/06/2010 sloten wij een intentieverklaring met diverse partners in onze gemeente bocholt voor de ontwikkeling van een woonzorgwijk op de gronden van de huidige lagere school ‘de Driehoek’.

Om de toenemende nood aan diensten en zorgvormen te lenigen wensen we over te gaan tot realisatie van :

Uitbreiding van het woonzorgcentrum met 30 “rustoord- woongelegenheden” en zorgstudio's
Zorgpermanentie voor de levensloopbestendige woningen die opgericht zullen worden op de huidige percelen van lagere school "de Driehoek".
Voor deelgemeente Kaulille voorzien we de ontwikkeling van een seniorencampus. Deze campus van de kapelanij en pastorij wordt heel centraal in de dorpskern ontwikkeld op de huidige terreinen van de kapelanij en de pastorij.
In dit project streven we naar de realisatie van 40 assistentiewoningen en een dienstencentrum. Om dit project te faciliteren werd op een princiepsovereenkomst afgesloten tussen het Kerkfabriek en Parochiale Werken van Kaulille, het gemeentebestuur en ons woonzorgcentrum.

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons