Sportieve namiddagen

Op het Keizershof en op de winning werd er een namiddag petanquen en sjoelen georganiseerd, een welkome sportieve namiddag na al die heerlijke snoeperijen van de laatste weken.

Ook op sprink en lechten werd er geturnd en gesport.