Coronavirus

Wereldwijd heerst bezorgdheid over het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen, mensen met minder weerstand zijn een risicogroep. Daarom willen we u vragen om extra alert te zijn bij uw bezoek in onze woonzorgcentra van WZC De Voorzienigheid.

Paniek is niet nodig, maar we willen U vragen met volgende aandachtspunten rekening te houden:

• Indien u symptomen van griep of verkoudheid vertoont, willen we u vragen het woonzorgcentrum niet te betreden.
• Was en ontsmet uw handen steeds bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum.
• Geef elkaar geen hand of zoen.
• Bedek bij snuiten en niezen neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm (niet in je hand).
• Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Ontsmet je handen nadien.

Wassen kan u doen bij het dichtstbijzijnde toilet.
Ontsmetten van de handen kan U bij de ingang van het woonzorgcentrum reeds doen. Het materiaal hebben we voor U reeds klaargezet.

Onze medewerkers zijn goed geïnformeerd over de te nemen preventieve maatregelen, alsook de maatregelen in geval van een vermoeden of bevestigde besmetting.

Deze maatregelen gelden momenteel. Wij volgen de situatie en de adviezen van de overheid op de voet op. Daardoor kunnen de maatregelen snel wijzigen.

Bedankt voor uw medewerking!

Recent nieuws
UPDATE - BEZOEKREGELING VANAF 23/06

Bocholt, 22 juni 2020. Aan de bewoners en familieleden van ons woonzorgcentrum, Beste Mevrouw, Mijnheer, Nu de corona-cijfers in onze ruime omgeving  stabiliseren, moeten we stilaan durven herademen, en langzaam opbouwen naar uiteindelijk ‘normale’

Lees meer
UPDATE - Versoepeling bezoekregeling vanaf 10/06

    Bocholt, 8 juni 2020.   Aan de bewoners en familieleden van ons woonzorgcentrum, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Licht aan het einde van de lange donkere tunnel! Met veel vreugde, opluchting en dankbaarheid kunnen we, dank zij de gunstige evolutie van

Lees meer