Coronavirus

17/03/2020

 

Coronavirus

 

In uitvoering van de maatregelen van de overheid, het Vlaams Agentschap Zorg § Gezondheid, is ons woonzorgcentrum sedert 12/03 gesloten voor bezoekers.

Ons dagverzorgingscentrum is gesloten sedert vrijdag, 13/03.

Deze maatregelen zijn van kracht tot 19/04/2020

Wij volgen stipt alle preventieve maatregelen van de overheid op om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen tegen mogelijke besmetting met het coronavirus.

We zijn er ons ten zeerste van bewust dat de maatregel van bezoekverbod zeer zwaar is voor onze bewoners, en voor de familieleden.

Maar : in uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke wetten. Dura lex, sed lex.

De ernst van de situatie laat ons geen andere keuze.

Sedert het bezoekverbod hebben we samen met onze medewerkers een gedetailleerd actieplan opgesteld om onze bewoners en familie zo goed als mogelijk door deze moeilijke periode te begeleiden.

Zo zal elk diensthoofd regelmatig / wekelijks actief contact nemen met een familielid om te briefen over de gezondheidstoestand van onze bewoner, en om verder afspraken te maken over contact, praktische zaken en zo meer.

Onze animatiediensten brengen per bewoner de communicatiemogelijkheden (telefoon, …) in kaart en stellen per bewoner een communicatieplan op, met gebruik van de sociale media (website, facebook, whatsapp, skype, …). Op die manier willen we de belangrijke familierelatie zo optimaal mogelijk actief houden. 

We willen vermijden dat onze bewoners door het verminderd familiecontact, en de dreiging van de situatie in het algemeen, neerslachtig of passiever zouden worden.

Daarom hebben we ons animatieteam uitgebreid, en zorgen we ervoor dat er elke dag, 7 dagen op 7, voldoende animo, plezier, activiteiten, …, te beleven valt.

Al onze medewerkers zijn zich bewust van de precaire situatie van onze bewoners, en spannen zich in, werken samen, om deze weken aangenaam te maken.

Met fierheid kunnen we vaststellen dat onze bewoners kunnen rekenen op heel betrokken, enthousiaste en meelevende medewerkers, die er echt het beste van willen maken voor onze bewoners, en die ook heel solidair zijn met mekaar.

In deze maatschappelijke crisis ervaren we weer : onze zorg- en gezondheidsmedewerkers zijn parels in onze samenleving. Het warme hart van onze samenleving!

Onze campusdirecteur, onze directrice bewonerszorg, en onze coördinerend arts volgen de evolutie in onze voorziening dagelijks op. Zij coördineren de aanpak van deze coronacrisis.

Wij verheugen ons op de talrijke attenties (brieven, berichtjes, …) die onze bewoners en medewerkers dagelijks mogen ontvangen. Zij zijn een hart onder de riem.

 

Laat ons allen samenwerken om  al onze bewoners, medewerkers, onze samenleving, veilig en behouden door deze crisis heen te loodsen.

 

 

Dank alvast voor uw steun en medewerking,

 

 

Marc Voets,

Campusdirecteur.

 

 

 

 

 

Recent nieuws
UPDATE - BEZOEKREGELING VANAF 23/06

Bocholt, 22 juni 2020. Aan de bewoners en familieleden van ons woonzorgcentrum, Beste Mevrouw, Mijnheer, Nu de corona-cijfers in onze ruime omgeving  stabiliseren, moeten we stilaan durven herademen, en langzaam opbouwen naar uiteindelijk ‘normale’

Lees meer
UPDATE - Versoepeling bezoekregeling vanaf 10/06

    Bocholt, 8 juni 2020.   Aan de bewoners en familieleden van ons woonzorgcentrum, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Licht aan het einde van de lange donkere tunnel! Met veel vreugde, opluchting en dankbaarheid kunnen we, dank zij de gunstige evolutie van

Lees meer