Nieuws

UPDATE - Versoepeling bezoekregeling vanaf 10/06

 

 

Bocholt, 8 juni 2020.

 

Aan de bewoners en familieleden van ons woonzorgcentrum,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

 

Licht aan het einde van de lange donkere tunnel! Met veel vreugde, opluchting en dankbaarheid kunnen we, dank zij de gunstige evolutie van de coronacrisis, eindelijk overgaan tot de lang verhoopte geleidelijke afbouw van de ‘lockdown’ van ons woonzorgcentrum. We kunnen – voorzichtig- de deuren terug openen!

Maar we weten ook allen dat het coronavirus  niet helemaal uit de wereld is! In onze gefaseerde bezoekregeling streven we daarom naar een evenwicht tussen de grootst mogelijke gastvrijheid en de strikt noodzakelijke voorzichtigheid. We dienen immers ook nog af te wachten hoe het virus evolueert onder invloed van de toegenomen versoepeling van de maatregelen in de samenleving.

In overleg met onze diensthoofden en onder toezicht van onze coördinerende arts, willen we u daarom deze eerste fase van de versoepelende bezoekregeling in ons woonzorgcentrum voorstellen, zoals we deze willen toepassen vanaf woensdag, 10 juni tot – voorlopig - 28 juni.

 • De algemene bezoekregeling wordt versoepeld :
  • Er is vaker bezoek per week toegelaten. We stellen voor om voorlopig het bezoek te beperken tot 3 x per week per bewoner, en om het nog even in tijd te beperken tot een half uur. (is een aanbeveling, geen verplichting)
  • Het aantal bezoekers per bezoek blijft voorlopig beperkt tot 1 persoon. Maar het hoeft niet meer steeds dezelfde bezoeker te zijn.
  • Het bezoek heeft plaats in de bewonerskamer. Dus voorlopig nog niet in het cafetaria of in de leefruimte.
  • In deze eerste fase openen we de deuren nog beperkt : op alle dagen van de week, van 13u30 tot 17 u.
 • De algemene hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven geldig :
  • Gelieve uw handen te reinigen bij het binnenkomen en het verlaten van ons centrum.
  • De overheid verplicht ook nog de registratie van uw bezoek.
  • Wij vragen aan de bezoeker om een chirurgisch mondmasker te dragen, zeker tot in de bewonerskamer. Als u tijdens het bezoek in de kamer de sociale afstand respecteert, kan het mondmasker afgezet. Maar bij het verlaten van de kamer vragen wij om het mondmasker terug te dragen.
  • Helaas moeten wij nog verzoeken tot het bewaren van fysieke afstand : omhelzing, een kus, ….. nog even niet!
 • Wij vragen ook uitdrukkelijk om niet op bezoek te komen bij ook maar het minste mogelijk symptoom van corona ( grieperig gevoel, hoesten, koorts, diarree, reuk- en smaakverlies, …) of wanneer u recent contact hebt gehad met een (vermoede) coronapatiënt.

Onzerzijds willen wij geen bezoek toelaten bij vermoeden of bevestiging van corona bij de bewoner die u wenst te bezoeken.

Een strikt observatie- en testbeleid is de basis van ons coronapreventieplan. Bij het geringste symptoom gaan we onmiddellijk over tot onmiddellijke testafname en quarantaine in afwachting van het testresultaat. In deze periode laten we geen bezoek toe. In functie van het testresultaat maken we verdere afspraken over het bezoek.

 • We bevelen van harte aan om naar buiten te gaan voor een wandelingetje in plaats van het bezoek op de kamer door te brengen. Uiteraard mogen aan deze wandeling meerdere personen/familieleden deelnemen, met in achtneming van de algemene preventievoorschriften (contact en sociale afstand).

U kan dus met verschillende familieleden gaan wandelen, maar per keer heeft slechts één bezoeker toegang tot ons woonzorgcentrum.

Wenst u gebruik te maken van onze binnentuin voor de wandeling, dan is evenwel slechts één bezoeker toegelaten.

Deze nieuwe bezoekregeling betekent ook dat we de huidige regeling rond het brengen en halen van de bewonerswas stopzetten. We gaan er vanuit dat de bezoeker deze voorziening overneemt.

We informeren u ook dat onze bewoners in deze regeling ook terug het huis mogen verlaten voor individuele wandelingen of voor familiebezoeken.We hopen op uw begrip voor onze bezorgdheid : wij hopen dat u tijdens deze externe bezoeken ook  alle algemene veiligheidsbepalingen respecteert : niet meer dan 10 personen in dezelfde ruimte, de nodige sociale afstand en de algemene hygiënevoorschriften.

De ‘skype’-bezoekmomenten, die zo zinvol en nodig waren tijdens de lockdown,  kunnen we nu eindelijk inruilen voor reëel bezoek. We bouwen deze regeling dan ook af.

In deze eerste fase van versoepeling openen we het cafetaria nog niet.  Eerst willen we een grondige en veilige herschikking uitwerken in functie van de geldende veiligheidsmaatregelen. Hierover kregen we nog te weinig informatie.

Graag wil ik eindigen met u allen te danken voor uw begrip en geduld ten aanzien van de coronamaatregelen, met mijn respect te uiten voor onze bewoners die deze crisis ook met heel veel begrip en geduld op een heel positieve manier hebben doorgemaakt, en met een oprechte dank aan al onze medewerkers, die zich de laatste maanden ontpopt hebben tot  echte helden van de samenleving.

Laat er ons samen alles aan doen om onze bewoners blijvend te behoeden!

Voor alle verdere vragen, graag contactname met de afdelingsverantwoordelijke, de sociale dienst of de directie. We staan voor u klaar!

Marc Voets,

Campusdirecteur.

 

Recent nieuws
UPDATE huidige bezoekregeling + stijging coronacijfers Bocholt

Bocholt , 18 september 2020. Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Er zijn al 2 weken verstreken sinds de versoepeling van de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum. We verheugen ons over de tevredenheid van onze bewoners en van u als familie over

Lees meer
UPDATE bezoekregeling 7 september 2020

Bocholt , 7 september 2020.   Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,  We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat het Agentschap Zorg en Gezondheid verruimde mogelijkheden biedt voor bezoek in de woonzorgcentra. Wij beseffen maar al te goed

Lees meer