Nieuws

UPDATE - BEZOEKREGELING VANAF 23/06

Bocholt, 22 juni 2020.

Aan de bewoners en familieleden van ons woonzorgcentrum,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Nu de corona-cijfers in onze ruime omgeving  stabiliseren, moeten we stilaan durven herademen, en langzaam opbouwen naar uiteindelijk ‘normale’ levensomstandigheden.

Wij zijn er ons zeer van bewust dat het  normaal en ongedwongen beleven van de familierelatie voor u en uw vader/moeder, wederzijds belangrijk is voor een gelukkig, harmonieus leven.

Dat willen we graag terug mogelijk maken, met uw hulp!

We bevinden ons niet meer in een acute crisissituatie.  Daarom moeten we durven om de zware crisismaatregelen terug te schroeven, weliswaar met permanente waakzaamheid en verantwoordelijkheid van ons allen.

Samen met u zetten we de volgende stap richting ‘normalisatie’, en samen ” houden we het beestje uit ons kot!”

Na overleg met onze diensthoofden en onze coördinerende arts, stellen we u hierbij de volgende fase van de versoepelende bezoekregeling in ons woonzorgcentrum voor, die we willen toepassen vanaf dinsdag, 23 juni tot  3 juli.

 • We verruimen de bezoekuren:
  • Alle dagen – ook in het weekend - is er bezoek mogelijk van 13u30 tot 19u30.

Vanaf 17u sluiten we de voordeur, maar  u kan gewoon aanbellen via de parlofoon.

 • We wensen het aantal bezoekjes per week niet meer te beperken, maar vragen toch nog enige omzichtigheid.
 • Het chirurgisch of stoffen mondmaskers is nog verplicht bij het betreden van ons woonzorgcentrum, maar mag afgedaan als men de afstand van 1,5 meter kan bewaren.
 • Volgende algemene hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven geldig:
  • Verplichte handreiniging bij het binnenkomen en het verlaten van ons centrum.
  • De overheid verplicht ook nog de registratie van uw bezoek. Middels de registratie verklaart u ook uitdrukkelijk dat u geen koorts heb, geen recent contact heb gehad met corona-patiënten, geen symptomen van mogelijk corona vertoont.
  • Het aantal bezoekers per bezoek blijven we voorlopig nog beperken tot 1 persoon. Dit mag wel per bezoek iemand anders zijn.
  • Het bezoek heeft nog altijd plaats in de bewonerskamer. Dus voorlopig nog niet in het cafetaria of in de leefruimte.
  • Helaas moeten wij nog verzoeken tot het bewaren van fysieke afstand: omhelzing, een kus, ….. nog even niet!
 • Bij ook maar het minst mogelijke symptoom van corona (grieperig gevoel, hoesten, koorts, diarree, reuk- en smaakverlies, …) vragen wij uitdrukkelijk om niet op bezoek te komen. Ook wanneer u recent contact hebt gehad met een (vermoede) coronapatiënt.

Onzerzijds willen wij geen bezoek toelaten bij vermoeden of bevestiging van corona bij de bewoner die u wenst te bezoeken.

Een strikt observatie- en testbeleid is de basis van ons coronapreventieplan. Bij het geringste symptoom gaan we onmiddellijk over tot onmiddellijke testafname en kamerisolatie in afwachting van het testresultaat.

In deze periode laten we geen bezoek toe. In functie van het testresultaat maken we verdere afspraken over het bezoek.

 • We bevelen van harte aan om naar buiten te gaan voor een wandelingetje in plaats van het bezoek op de kamer door te brengen. Uiteraard mogen aan deze wandeling meerdere personen/familieleden deelnemen, met in achtneming van de algemene preventievoorschriften (contact en sociale afstand).

U kan dus met verschillende familieleden gaan wandelen, maar per keer heeft slechts één bezoeker toegang tot ons woonzorgcentrum.

Wenst u gebruik te maken van onze binnentuin voor de wandeling, dan is evenwel slechts één bezoeker toegelaten, want u bevindt zich dan nog in het woonzorgcentrum.

 • Volgens de overheidsrichtlijnen mogen onze bewoners ook weer deelnemen aan familie-samenkomsten. Gelieve hierbij rekening te houden met :
  • De algemene richtlijnen van de overheid: maximum 10 deelnemers, de sociale afstand, liefst in open lucht, geen deelnemers met mogelijke symptomen of recente verdachte contacten.

We weten allen dat onze hoogbejaarde ouderen in coronatijden de meest kwetsbare bevolkingsgroep zijn. We vragen daarom uw volledige verantwoordelijkheid en medewerking om het virus niet over te dragen.

 • Tijdens de autorit dragen chauffeur en bewoner een mondmasker. De bewoner neemt plaats op de achterbank. Er mag geen andere passagier mee rijden.
 • We stellen het op prijs indien u de leefgroepverantwoordelijken informeert over het vermoedelijk uur van terugkomst

Indien de corona-evolutie gunstig blijft voorzien we in de komende weken de heropstart van onze vrijwilligerswerking en van het cafetaria.

Wij rekenen op uw begrip indien wij bij een ongunstige evolutie tijdelijk de bezoekregeling zouden moeten terugschroeven, in het belang van al onze bewoners.

Graag vernemen we uw voorstellen of verdere vragen. Neem hiervoor contact op met afdelingshoofd, sociale dienst of de directie.

Alvast dank voor uw medewerking,  vriendelijke groet,

Marc Voets,

Campusdirecteur.

 

 

 

 

Recent nieuws
UPDATE huidige bezoekregeling + stijging coronacijfers Bocholt

Bocholt , 18 september 2020. Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Er zijn al 2 weken verstreken sinds de versoepeling van de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum. We verheugen ons over de tevredenheid van onze bewoners en van u als familie over

Lees meer
UPDATE bezoekregeling 7 september 2020

Bocholt , 7 september 2020.   Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,  We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat het Agentschap Zorg en Gezondheid verruimde mogelijkheden biedt voor bezoek in de woonzorgcentra. Wij beseffen maar al te goed

Lees meer