Nieuws

UPDATE - BEZOEK OP KAMER BLIJFT TOEGELATEN!

28 juli 2020.

Bezoek op kamer blijft toegelaten!

Beste familie,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Naar aanleiding van de besluiten van de overheids-Taskforce van 23/07, betreffende de striktere bezoekregeling in de woonzorgcentra kregen we al vele telefoontjes.

Vooral het in de media aangekondigde verbod op bezoek in de bewonerskamer, en de verplichting om weer ‘bezoek achter plexiglas’ te organiseren,  roept vele vragen op.

Eerst en vooral delen wij u mee dat we, na uitgebreid overleg, in de Integrovoorzieningen toch verder bezoek in de eigen kamer van de bewoner toelaten.

Het welzijn van onze bewoners is hiervoor ons belangrijkste argument. Wij ervaren dat het bezoekverbod van de 3 maanden lockdown bij vele bewoners nog heel vers in het geheugen zit, en we zijn ervan overtuigd dat nu al terugschakelen naar bijvoorbeeld bezoek achter plexiglas, een heel grote psychologische impact zou hebben. 

Uit de vorige ervaring weten we daarenboven dat deze vorm van bezoek ook meer bewonerstrafiek meebrengt , en dus ook een hogere kans op virusoverdracht zou kunnen betekenen. Bezoek op de kamer is dus de meest humane en veiligste bezoekregeling.

Maar we zijn niet blind voor de toenemende coronacijfers. Wij blijven onze inspanningen om het virus buiten te houden aanhouden, maar vragen ook uitdrukkelijk uw medewerking.

Naar aanleiding van de besluiten van de hogergenoemde ‘Taskforce’ en naar aanleiding van de verontrustend snel uitbreidende epidemie, willen we toch enkele strakkere maatregelen voorstellen in het belang van de veiligheid van onze bewoners /  uw familie.

We doen een beroep op uw medewerking, en vragen :

 • De huidige bezoekregeling na te leven, en rekening te houden met onderstaande voorstellen:
  • 1 persoon per bezoek
  • Mondmasker te dragen vanaf binnenkomst en tot buitengaan
  • Handen te ontsmetten bij binnenkomen en buitengaan.
  • Het bezoekersregister in te vullen
  • Enkel op bezoek te komen tussen 13u30 en 19u30.
  • Te bezoeken enkel op de kamer, of te gaan wandelen.
  • Niet op bezoek te gaan bij andere bewoners, of in de gemeenschappelijke ruimte
  • Bij het bezoek in de kamer het mondmasker te dragen en om de sociale afstand te bewaren.
  • Gelieve fysiek contact te vermijden! De knuffel is voor later.
  • Het aantal verschillende bezoekende personen per bewoner voorlopig even te beperken. Hoe minder contact tussen verschillende bubbels, hoe minder kans op virusoverdracht.
  • Omdat recent aangetoond is dat, in tegenstelling met eerdere aannames, ook kinderen en jongeren het virus overdragen, willen we voorstellen aan jongeren (kleinkinderen, achterkleinkinderen, ..) om het bezoek aan opa of oma even uit te Jongeren zijn immers sociaal het meest actief en komen vaak met meerdere bubbels in contact.
 • Bij de minste twijfel niet op bezoek te komen als u zelf mogelijke symptomen van corona vertoont, of als u nauw contact hebt gehad met personen met deze symptomen, en om niet op bezoek te komen na een vakantie in rode of oranje zone, tot na ontvangst van de 2e negatieve testuitslag (dus tot minimaal 14 dagen na de vakantie)
 • Tijdens wandelingen, waarbij de sociale afstand tussen bezoeker en bewoner niet gerealiseerd kan worden - bv ondersteuning bij wandelen- dragen zowel bewoner als bezoeker een mondmasker. (mondmasker voor bewoner kan terbeschikking gesteld worden)
 • We vragen om voorlopig tijdens de wandelingen niet naar drukke plaatsen (winkels, terrasjes, … ) te gaan.
 • Als u pa of ma meeneemt voor bezoekjes in familiekring, vragen we om het bezoek zo vaak als mogelijk in open lucht te laten plaats hebben, en om het aantal aanwezigen te beperken tot de leden van het kerngezin, de vaste bubbel. Gelieve ook de sociale afstand aan te houden en fysiek contact te vermijden.
 • Algemeen te drukke ‘samenscholingen’ te mijden, ook in de omgeving van ons centrum.
 • Ons te informeren indien zou blijken dat een coronabesmetting is vastgesteld in uw naaste omgeving, en indien u dan recent op bezoek geweest zou zijn.

Indien wij mogelijke symptomen van corona vaststellen bij een bewoner of medewerker gaan we onmiddellijk over tot testafname.

Een medewerker wordt voorlopig uit dienst gehouden.

Bewoners vragen we om in afwachting van het testresultaat op de kamer te blijven. We informeren de familie, en vragen om in deze periode ( 48 u ) niet op bezoek te komen. Familie kan ten allen tijde contact opnemen met de afdelingsverantwoordelijken om op de hoogte te blijven en voor verdere afspraken.

We blijven de corona-evolutie opvolgen en evalueren de voorgestelde bezoekregeling dag op dag  in functie van de officiële waarschuwingsdrempels van Sciensano, en in overleg met de gemeentelijke  overheid.

We streven ernaar om een nieuwe ‘lockdown’ van ons rusthuis te vermijden, en zullen ook indien er toch corona zou uitbreken, een bezoekregeling aanbieden, zij het in aangepast aan de vereiste veiligheid.

Tenslotte willen we erop wijzen dat het  de verantwoordelijkheid van onze beleidsmensen en van ons allen is om ervoor te zorgen dat niet de hoogbejaarde en kwetsbare mensen van onze samenleving ‘achter slot’ moeten gaan. Onze bejaarde mensen zijn immers niet de virusverspreiders, zij zijn integendeel afhankelijk van het al dan niet verantwoordelijk gedrag van ons allen.

Samen met u willen we onze bewoners veilig en gezond, en verbonden met u als familie,  door deze crisis helpen!

Graag vernemen we al uw verdere vragen, bezorgdheden of voorstellen aangaande deze bezoekregeling en onze coronabenadering. Neem gerust contact op met onze medewerkers, afdelingshoofden of de directie.

 

Namens onze bewoners, CRA, en onze medewerkers,

dank voor uw medewerking,

 

Marc Voets,

Campusdirecteur.

Recent nieuws
UPDATE huidige bezoekregeling + stijging coronacijfers Bocholt

Bocholt , 18 september 2020. Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Er zijn al 2 weken verstreken sinds de versoepeling van de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum. We verheugen ons over de tevredenheid van onze bewoners en van u als familie over

Lees meer
UPDATE bezoekregeling 7 september 2020

Bocholt , 7 september 2020.   Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,  We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat het Agentschap Zorg en Gezondheid verruimde mogelijkheden biedt voor bezoek in de woonzorgcentra. Wij beseffen maar al te goed

Lees meer