Nieuws

UPDATE - 2 vaste bezoekers! 4/08

Bocholt, 03/08/2020.

Aan de familieleden van onze bewoners,

Beste Mevrouw, Beste Mijnheer,

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft kunnen vernemen, blijft het aantal besmettingen met Covid-19 nog steeds gestaag toenemen. We moeten dus extra waakzaam zijn én blijven in het toepassen van de correcte maatregelen, waarbij het zoeken naar het juiste evenwicht tussen humaniteit en veiligheid steeds voorop staat.  

Zoals u reeds in ons vorig schrijven heeft kunnen vernemen, blijft verder bezoek in de eigen kamer van de bewoner mogelijk. Het welzijn van onze bewoners is hiervoor ons belangrijkste argument. Maar we mogen natuurlijk niet blind zijn voor de stijgende trend van het virus.

Na overleg met onze diensthoofden en onze coördinerende arts, willen we vanaf woensdag 5 augustus volgende maatregel invoeren:

Het bezoek per bewoner zal beperkt worden tot maximum 2 vaste geregistreerde bezoekers.

Hierbij willen we vragen om bij de keuze van de bezoekers, rekening te houden met:

 • de besmettingsgraad van de gemeente van de bezoeker (geen donkerrode zones)
 • de leeftijd (geen kinderen of jongeren)

Gelieve de gegevens (naam, adres, telefoonnummer) van deze bezoekers en de naam van de bewoner uiterlijk dinsdag 4/8 door te mailen naar:

socialedienst@wzcvoorzienigheid.be

Verder vragen we van deze 2 bezoekers de absolute medewerking in het correct opvolgen van:

 • De huidige bezoekregeling:
 • Maximum 1 persoon per bezoek
 • Mondmasker verplicht vanaf binnenkomst en tot buitengaan, dus ook op de bewonerskamer
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst en buitengaan
 • Bezoekregister blijven invullen
 • Enkel op bezoek te komen tussen 13u30 en 19u30
 • Enkel bezoek mogelijk op de kamer of een wandeling buiten
 • Ook op de kamer de sociale afstand bewaren
 • Niet op bezoek gaan bij andere bewoners of in de gemeenschappelijke ruimte of cafetaria
 • Gelieve fysiek contact te vermijden! De knuffel is voor later
 • Bij de minste twijfel niet op bezoek te komen als u zelf mogelijke symptomen van corona vertoont, of als u nauw contact hebt gehad met personen met deze symptomen. Ook vragen we om niet op bezoek te komen na een vakantie in rode of oranje zone, tot na ontvangst van de 2de negatieve testuitslag (dus tot minimaal 14 dagen na de vakantie).
 • Tijdens wandelingen buiten onze voorziening de sociale afstand steeds aan te houden. Indien het niet mogelijk is – bv ondersteuning bij wandelen – dragen zowel bewoner als bezoeker een mondmasker.
 • Indien u uw bezoek in één van onze tuinen laat doorgaan (op stoelen of bankjes), willen we ook daar vragen voor de nodige afstand ten opzichte van andere bezoekers/bewoners te respecteren. Gelieve de stoelen en tafels niet te verzetten.
 • We vragen met nadruk, om voorlopig tijdens de wandelingen niet naar winkels, terrasjes, … te gaan, waar de sociale afstand moeilijk bewaard kan blijven.
 • Als u pa of ma meeneemt voor bezoekjes thuis in familiekring, vragen we om het bezoek zo vaak als mogelijk in open lucht te laten plaatshebben en rekening te houden met uw eigen bubbel en de sociale afstand. Hoe meer verschillende personen, hoe groter het risico!
 • Ons te informeren indien zou blijken dat een coronabesmetting is vastgesteld in uw naaste omgeving, waarbij u recent op bezoek bent geweest.

 

Verder wil ik u nogmaals allen danken voor uw begrip en geduld tijdens deze ongekende crisis. Het heeft van u als familie, van ons als personeel, maar vooral van al onze bewoners meer dan overstijgende inspanningen gevraagd. Hiervoor dan ook mijn oprechte dank en diepgaande respect. 

 

Voor alle verdere vragen, graag contactname met de afdelingsverantwoordelijke, de sociale dienst of de directie.

 

Namens onze bewoners, CRA en onze medewerkers,

dank voor uw medewerking,

 

Marc Voets,

Campusdirecteur.

Recent nieuws
UPDATE huidige bezoekregeling + stijging coronacijfers Bocholt

Bocholt , 18 september 2020. Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Er zijn al 2 weken verstreken sinds de versoepeling van de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum. We verheugen ons over de tevredenheid van onze bewoners en van u als familie over

Lees meer
UPDATE bezoekregeling 7 september 2020

Bocholt , 7 september 2020.   Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,  We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat het Agentschap Zorg en Gezondheid verruimde mogelijkheden biedt voor bezoek in de woonzorgcentra. Wij beseffen maar al te goed

Lees meer