Nieuws

UPDATE bezoekregeling 7 september 2020

Bocholt , 7 september 2020.

 

Aan onze bewoners en familieleden,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

 We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat het Agentschap Zorg en Gezondheid verruimde mogelijkheden biedt voor bezoek in de woonzorgcentra. Wij beseffen maar al te goed wat een beproeving deze tijden voor onze bewoners en voor u als familieleden betekenen en trachten dan ook om onze bezoekregeling zowel humaan als tegelijkertijd veilig te laten verlopen. Hierbij worden continu de nodige afwegingen gemaakt waarbij het welzijn en de individuele noden van onze bewoners altijd voorop zullen staan.

Na overleg met onze diensthoofden en onze coördinerende arts, willen we uw aandacht én medewerking vragen voor volgende belangrijkste wijzigingen die ingaan vanaf 7 september:

 • Voor onze bewoners zijn de algemene maatregelen van de Veiligheidsraad van 27 juli van toepassing: iedereen mag bezoek ontvangen van 5 verschillende personen waarmee men een bubbel vormt.

Deze personen kunnen uit één gezin of uit verschillende gezinnen komen.

De personen waarmee u een bubbel vormt hoeven geen mondmasker te dragen tijdens het  bezoek, de sociale afstand hoeft niet nageleefd: een knuffel of kus mag dus!

 • De 5 personen van uw bubbel blijven dezelfde gedurende de hele maand september.
 • Bezoek is niet meer beperkt tot één persoon per bezoek.

Hier durven we evenwel te vragen om zoveel als mogelijk rekening te houden met de ruimte in de bewonerskamer en om niet teveel bezoekers tegelijk te ontvangen.

 • Ook andere bezoekers, die niet tot een bubbel behoren, zijn welkom. Deze bezoekers dienen echter altijd de sociale afstand te bewaren en moeten ook altijd een mondmasker dragen, ook in de bewonerskamer.
 • Aan het bezoek van jong adolescenten willen we eveneens vragen om het mondmasker te blijven dragen, ook op de kamer.
 • De voorgeschreven bezoekuren worden opgeheven. Om organisatorische redenen vragen we echter het bezoek in de voormiddag te beperken, indien mogelijk.
 • Bewoners mogen deelnemen aan familiefeestjes, wandelingen, uitstapjes buitenshuis, …, met een maximum van 10 deelnemers, zoals de Veiligheidsraad heeft beslist.
 • Aangezien meerdere personen tegelijk op bezoek mogen komen en we stilaan herfstweer mogen verwachten, mag u met uw bezoek ook terug gebruik maken van het cafetaria.

We voorzien hier echter nog geen bediening. Frisdrank en koffie kan u verkrijgen in de automaten.

Toch durven we vragen om het aantal bezoekers ook hier een beetje te beperken.  In het cafetaria moet u ook afstand houden met de andere bezoeken, want hier geldt de ‘1,5 meter’ afstand. Verder moet u ook een mondmasker dragen tot aan de tafel en als u de tafel verlaat, conform de geldende horeca-afspraken.

Wij vragen uw medewerking om bij het einde van het bezoek het gebruikte servies af te ruimen, en de tafel en stoelen te ontsmetten.

Gelieve te allen tijde de opstelling van tafels en stoelen te respecteren en deze niet te verplaatsen.

Naast deze versoepeling blijven een aantal preventieve maatregelen nog steeds van toepassing :

 • De registratieplicht voor bezoekers.
 • Verplichte handontsmetting.
 • Mondmasker dient gedragen tot in bewonerskamer.
 • Bezoek kan niet in livings plaats hebben.
 • Bij eventuele ziektesymptomen (grieperig gevoel, hoesten, koorts, diarree, reuk- en smaakverlies, …) vragen wij uitdrukkelijk om niet op bezoek te komen.

 

We zijn heel blij dat we al zo ver zijn dat we de bezoekregeling kunnen versoepelen. Vrije omgang met familie is immers uw recht en dat willen we zeker respecteren. Uiteraard volgen we samen met u de veiligheid van onze bewoners nauwgezet op en hopen dan ook van harte dat we deze bezoekregeling kunnen aanhouden. We hebben er vertrouwen in dat iedereen (zowel bewoners, familie als personeel) bereid is daar constructief aan bij te dragen en dat we samen deze collectieve verantwoordelijkheid zullen dragen.

Ons woonzorgcentrum heeft altijd veel belang gehecht aan een transparante en open communicatie met onze bewoners en hun familieleden. Gelieve dan ook niet te aarzelen om bij eventuele bedenkingen of vragen steeds contact op te nemen met de afdelingsverantwoordelijke, de sociale dienst of de directie.

 

Namens onze bewoners, CRA en onze medewerkers,

dank voor uw medewerking,

 

 Marc Voets,

Campusdirecteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent nieuws
UPDATE huidige bezoekregeling + stijging coronacijfers Bocholt

Bocholt , 18 september 2020. Aan onze bewoners en familieleden, Beste Mevrouw, Mijnheer,   Er zijn al 2 weken verstreken sinds de versoepeling van de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum. We verheugen ons over de tevredenheid van onze bewoners en van u als familie over

Lees meer
UPDATE - 2 vaste bezoekers! 4/08

Bocholt, 03/08/2020. Aan de familieleden van onze bewoners, Beste Mevrouw, Beste Mijnheer, Zoals u ongetwijfeld in de media heeft kunnen vernemen, blijft het aantal besmettingen met Covid-19 nog steeds gestaag toenemen. We moeten dus extra waakzaam zijn én blijven in

Lees meer