Dienstenaanbod

Wonen in het rusthuis

Indien thuiszorg niet meer kan, kan men voor verzorging beroep doen op een permanent of tijdelijk verblijf in wzc voorzienigheid. Het woonzorgcentrum beschikt over 82 woongelegenheden. 66 woongelegenheden werden vernieuwd in 2008, de andere dateren van 1994. 50

Lees meer
Kortverblijf

WZC Voorzienigheid biedt 4 verblijfsmogelijkheden ‘kortverblijf’ aan. Met kortverblijf wensen we tegemoet te komen aan tijdelijke behoefte aan intramurale opvang door bijvoorbeeld tijdelijke onbeschikbaarheid van de mantel- of thuiszorg, of aan tijdelijke behoefte

Lees meer
Assistentiewoningen

(In het actueel geldende ouderenzorgdecreet wordt de benaming ‘serviceflats’ vervangen door ‘assistentiewoning’.) Als de eigen woning te groot wordt, het onderhoud te moeilijk, als het alleen-wonen begint door te wegen, als men zich niet meer veilig

Lees meer
Dagopvang

Voor ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar overdag gezelschap of ondersteuning nodig hebben, biedt woonzorgcentrum de Voorzienigheid ook dagopvang. Wij bieden opvang, de nodige verzorging en een zinvolle dagbesteding in een aangepaste omgeving met huiselijke

Lees meer