Dienstenaanbod

Wonen in het rusthuis

Indien thuiszorg niet meer kan, kan men voor verzorging beroep doen op een permanent of tijdelijk verblijf in wzc voorzienigheid.

Het woonzorgcentrum beschikt over 82 woongelegenheden.

66 woongelegenheden werden vernieuwd in 2008, de andere dateren van 1994.
50 woongelegenheden zijn erkend als ‘RVT-bed’: een bijzondere erkenning voor intensieve zorgafhankelijkheid.

Wij bieden zorg aan valide en mindervalide bewoners, lichamelijke en psychische afhankelijkheid.

De individuele verblijfseenheden zijn 25 m² groot en beschikken over een eigen badkamer met douche, lavabo en eigen toilet.
Deze woongelegenheden bieden voldoende ruimte voor modern wooncomfort, en om privé-leefomstandigheden te creëren.
Voor echtparen kunnen aangrenzende woongelegenheden ontsloten worden.

De kamers zijn standaard uitgerust met een hooglaagbed, bijhorende nachttafel, inbouw-kleerkast met koelkast en een LCD-tv.
De woongelegenheden mogen ingericht worden met eigen meubilair en wandversieringen. Voor het aanbrengen van wandvoorzieningen is een ophangsysteem voorzien.
Electrische toestellen mogen bijgeplaatst na goedkeuring van de directie, technische inspectie en afspraken over het onderhoud.

Er is telefoonaansluiting voorzien en mogelijkheid voor internetaansluiting.

De individuele woongelegenheden sluiten aan op een gemeenschappelijke leefruimte voor 15 tot 18 bewoners. De bewoner kan op deze manier gemakkelijk kiezen voor verblijf in gezelschap of verblijf op de eigen kamer. Twee leefgroepen samen vormen één afdeling met een centrale verpleegpost, zodat er steeds verpleging en verzorging in de nabijheid is.
Familieden en medewerkers kunnen op deze manier gemakkelijk informatie uitwisselen over de zorgevolutie en samenwerken rond de zorg.

Bezoek is steeds welkom. Onze bewoners kunnen bezoek ontvangen in privé-omstandigheden in de eigen woongelegenheid, of kunnen gebruik maken van het cafetaria.
Bezoek in de leefruimtes beperken omdat hier de rust en privacy van de bewoners van deze leefeenheid voorop staan.

Samen met de thuiszorgdiensten streven wij ernaar dat men zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kan blijven, eventueel met ondersteuning van dagopvang of kortverblijf.

Bij een opname-aanvraag gaan we daarom steeds na of het zelfstandig wonen nog verlengd kan worden, eventueel met aanpassing van de thuiszorg.

Opnames worden toegekend op basis van urgentie.
De thuiszorgcoördinatoren van het OCMW en de sociale dienst van het woonzorgcentrum vormen de opnamecommissie. Deze commissie komt maandelijks samen om de opnamevragen te evalueren en toe te wijzen aan degene die ze het meest intensief of dringend nodig heeft, als de mogelijkheden van de thuszorg uitgeput zijn.
Op deze manier proberen we de hulp te brengen daar waar ze het meest nodig is.
Toch dient nog steeds rekening gehouden met een wachttijd van een paar maanden.

Voor vragen in verband met de opnamemogelijkheden neemt u dan ook best contact op met onze sociale dienst, Mevr. Jaklien Goijens en Mevr. Annick Ercken.

T.089/77.91.53 of via email socialedienst@wzcvoorzienigheid.be

Dagprijs :

Dowload HIER het overzicht van de dagprijzen

In deze dagprijs is inbegrepen:

  • Alle kosten ‘wonen’ (electriciteit, verwarming, water, …)
  • Verpleging en verzorging
  • Maaltijden, dieetvoeding en dranken bij maaltijden
  • Onderhoud van woongelegenheid en gemeenschappelijke ruimtes
  • Gebruik en was bedlinnen
  • Brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  • Gebruik verzorgingsmaterialen
  • TV-distributie (analoog)
  • Deelname aan animatie-activiteiten, behalve uitstappen
  • Gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en tuinen

Kosten voor medicatie en medische zorg, ziekenfondsbijdrage en ziekenvervoer, zijn niet inbegrepen in de dagprijs.
Voor kinésitherapie dient in sommige gevallen remgeld betaald. Gelieve hierover info te vragen bij eventuele opname.

Er is een kapsalon en pedicure aanwezig. Ook deze diensten zijn extra.
Ook eventuele consumpties in het cafetaria zijn betalend.

Wij willen graag de best mogelijk zorg bieden, en regelmatig samen met bewoner en/of familie de zorgverlening evalueren .
Daartoe voorzien we op vastgestelde momenten mogelijkheden tot zorgoverleg met alle betrokkenen.
Eerste vaste afspraak is enkele weken na de start van het verblijf.
Verder overleg kan steeds aangevraagd worden door bewoner of familie, of kan georganiseerd worden op initiatief van het zorgteam, bij wijziging in de zorg of gezondheidstoestand.

We luisteren ook graag naar suggesties en bemerkingen over onze werking en beschikken daarvoor over een bewonersraad en een familieraad.
De bewonersraad vergadert maandelijks per leefruimte, onder begeleiding van de animatiedienst.
De familieraad komt 4x jaarlijks samen en is een open forum waarbij alle familieleden worden uitgenodigd.

Voor informatie of advies over omgaan met dementie kan u beroep doen op onze referentiemedewerker dementie, mevrouw Ann Stalmans (ann.stalmans@wzcvoorzienigheid.be)

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met :