Dienstenaanbod

Wonen in het Woon- en zorgcentrum

Graag bieden wij een warme thuis voor ouderen waar het wonen in de thuissituatie niet meer mogelijk is. Een thuis waar het dagdagelijkse leven kan verdergezet worden.

Wij bieden zorg aan valide en mindervalide bewoners met lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid.

Aanbod

Het woonzorgcentrum beschikt over 116 woonerkenningen. Deze worden als volgt onderverdeeld:

Bewonerskamers

 • Verdiep 1: Watermuële, Wieëtering
 • Verdiep 2: Keizershof, Winning

Bewonerskamers specifiek voor zorgvraag dementie

 • Sprink en Lechten

Zorgstudio's voor echtparen

 • Beukenhof

Kamer

De standaard verblijfseenheden zijn 25 m² groot.
Deze woongelegenheden bieden voldoende ruimte voor modern wooncomfort en het creëren van privé-leefomstandigheden.

De kamers zijn standaard uitgerust met:

 • een hoog laag bed met bijhorende nachttafel
 • inbouwkleerkast met koelkast
 • eigen badkamer met douche en toilet
 • telefoonaansluiting
 • mogelijkheid tot wifi connectie

De woongelegenheden mogen ingericht worden met eigen meubilair en wandversieringen. Voor het aanbrengen van wanddecoratie is een ophangsysteem voorzien.
Elektrische toestellen mogen bijgeplaatst na goedkeuring van de directie, technische inspectie en afspraken over het onderhoud.

Zorgstudio's

Een zorgstudio heeft een oppervlakte van 50m². Deze woongelegenheden bieden het ideale wooncomfort voor echtparen die beroep willen doen op de nodige zorg.

De studio zijn standaard uitgerust met:

 • een woonkamer
 • koelkast
 • slaapkamer
 • eigen badkamer met inloopdouche en toilet
 • bergruimte
 • telefoonaansluiting
 • mogelijkheid tot wifi connectie

De woongelegenheden mogen ingericht worden met eigen meubilair en wandversieringen. Voor het aanbrengen van wanddecoratie is een ophangsysteem voorzien.
Elektrische toestellen mogen bijgeplaatst na goedkeuring van de directie, technische inspectie en afspraken over het onderhoud.

Leefruimte

De individuele woongelegenheden sluiten aan op een gemeenschappelijke leefruimte voor 14 tot 18 bewoners. De bewoner kan op deze manier gemakkelijk kiezen voor verblijf in gezelschap of verblijf op de eigen kamer. Elke leefruimte heeft een centraal verpleegpost, zodat er steeds verpleging en verzorging in de nabijheid is.

Bezoek

Bezoek is steeds welkom. Onze bewoners kunnen bezoek ontvangen in privéomstandigheden in de eigen woongelegenheid of kunnen gebruik maken van het cafetaria.
Het bezoek in de leefruimtes wordt beperkt omdat hier de rust en privacy van de bewoners van deze leefeenheid voorop staan.

Toekenning

Opnames worden toegekend op basis van urgentie.
De thuiszorgcoördinatoren van het sociaal huis, de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum en de sociale dienst van het woonzorgcentrum vormen de opnamecommissie. Deze commissie komt maandelijks samen om de opnamevragen te evalueren en toe te wijzen op basis van urgentie wanneer de mogelijkheden van de thuiszorg uitgeput zijn. Hierbij dient men rekening te houden met mogelijke wachttijden. Inwoners van Bocholt genieten prioriteit.

Prijzen

Download HIER het overzicht van de dagprijzen.

Inbegrepen in dagprijs:

 • Kosten ‘wonen’ (elektriciteit, verwarming, water, …)
 • Verpleging en verzorging, verzorgingsmaterialen
 • Maaltijden (aangepaste voeding)
 • Gebruik en onderhoud van woongelegenheid, gemeenschappelijke ruimtes en tuinen
 • Gebruik en was van bedlinnen
 • Brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • TV-distributie (digitaal)
 • Deelname aan animatie- en pastorale activiteiten, uitgezonderd uitstappen

Niet inbegrepen in dagprijs:

 • Medische kosten (doktersbezoek en kiné)
 • Medicatie
 • Ziekenfondsbijdrage
 • Ziekenvervoer
 • Kapsalon
 • Pedicure
 • Persoonlijke was
 • Voor kinésitherapie dient in sommige gevallen remgeld betaald. Gelieve hierover info te vragen bij eventuele opname.

Zorgoverleg

Een overleg kan steeds aangevraagd worden door bewoner of familie of kan georganiseerd worden op initiatief van het zorgteam, bij wijziging in de zorg of gezondheidstoestand.

Inspraak

We luisteren ook graag naar suggesties en bemerkingen over onze werking en beschikken daarvoor over een bewonersraad en een familieraad.
De bewonersraad vergadert 4- jaarlijks, onder begeleiding van het animatieteam.
De familieraad komt 2 maal per jaar samen en is een open forum waarbij alle familieleden welkom zijn.

Contact

Voor meer informatie of advies omtrent algemene informatie kan u beroep doen op onze directie, met name, dhr. Marc Voets en mevr. Elly Daemen.

 • Marc Voets (Campusdirecteur)

      Tel: 089/ 77 91 51

Mail: marc.voets@integrozorg.eu

 • Elly Daemen (Directie zorg)

Tel: 089/ 77 91 52

Mail: elly.daemen@integrozorg.eu

Voor informatie of advies over omgaan met dementie kan u beroep doen op onze referentiepersonen dementie, met name, mevr. Ann Stalmans en mevr. Danique Swennen.

 • Ann Stalmans (ergotherpeute)

Tel: 089/ 46 21 61

Mail: ann.stalmans@integrozorg.eu

 • Danique Swennen (ergotherapeute)

Tel: 089/ 46 21 61

Mail: animatie.voorzienigheid@integrozorg.eu

Voor vragen in verband met opnamemogelijkheden of inschrijvingen neemt u best contact op met onze sociale dienst, met name, mevr. Jaklien Goijens en mevr. Annick Ercken.

 • Tel: 089/ 77 91 53
 • Mail: socialedienst.voorzienigheid@integrozorg.eu