Aanvraag vakantiewerk

Indien U graag vakantiewerk wil  doen in ons woonzorgcentrum dan kan U steeds uw kandidatuur indienen bij de verantwoordelijke bewonerszorg, Elly daemen.

elly.daemen@wzcvoorzienigheid.be of 089/ 46 21 61