Vrijwilligers

Vrijwilligers

Met trots stellen wij onze talrijke vrijwilligers voor. We zijn zeer erkentelijk voor de belangeloze inzet van deze groep van ongeveer 50 vrijwilligers.

Voor onze grotere activiteiten (barbecue, ijssalons, gastoptredens, spaghetti-avonden, …) mogen we steeds beroep doen op hun medewerking.
Maar ook in onze dagelijkse werking betekenen zij zo veel meer dan het spreekwoordelijk helpende handje. Hulp bij maaltijden, bij verplaatsingen, gewoon een bezoekje of babbel met onze bewoners.
Kleine activiteiten die een belangrijke meerwaarde geven aan het leven van elke dag van onze bewoners.

Onze vrijwilligers vinden de weg naar ons centrum meestal via ‘mond-aan-mond’-reclame, of ‘blijven hangen’ na een verblijf van een familielid in ons centrum, tijdens hetwelk zij de waarde van het vrijwilligerswerk leerden kennen.

De spontane dankbaarheid en de directe relatie met onze bewoners zijn de belangrijkste motivatoren om deze inzet jarenlang vol te houden.

De meeste vrijwilligers sluiten aan bij vrijwilligersvereniging ‘Present’, hoewel dit geen verplichting is. Introductie wordt georganiseerd via ‘Present’ of in samenwerking met onze vrijwilligersgroep.

Wij erkennen de vrijwilligerswerking als een essentiële bijdrage tot onze kwaliteit van zorg, en betrekken deze medewerkers dan ook bij onze organisatie, nodigen de vrijwilligers uit bij personeelsaangelegenheden, zorgen regelmatig voor een presentje of dankfeestje.

Zo is onze vrijwilligersgroep ook een kennis- en vriendengroep die mekaar ook voortdurend motiveren en stimuleren om deze belangeloze inzet te blijven bieden.

Goed nieuws: vrijwillige inzet is er nooit teveel. We hebben dus permanent vacatures. Iedere kandidaat-vrijwilliger kan de activiteiten waarvoor hij zich wil inzetten, het aantal uren en momenten, zelf bepalen. Voor elk wat wils.

Voor meer informatie of afspraak voor een verkennend gesprek, kan u ons contacteren:

Via email: Socialedienst@wzcvoorzienigheid.be ( Mevr. Jaklien Goijens en Mevr. Annick Ercken )
Telefonisch: T.089/77.91.53

 

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons