Dementie bij De Voorzienigheid

Bij De Voorzienigheid kiezen we resoluut voor een persoonsgerichte zorg voor bewoners met dementie. Er zijn een aantal belangrijke pijlers die van belang zijn om hen een kleurrijk leven te garanderen:

 • Mens zijn: iedere persoon met dementie is uniek. Zorgen betekent niet alleen verzorgen. Zorgen wil ook zeggen dat onze Zorgtoppers en de bewoners elkaar ontmoeten. Respect en waardigheid zijn de belangrijkste sleutelwaarden om samen met de bewoners een kleurrijk leven te creëren.
 • Zorg op maat: we willen dat iedere bewoner zich hier thuis voelt. We respecteren ze en stimuleren hun om stappen te zetten richting meer gezondheid en geluk. Zo leiden ze in ons woonzorgcentrum een kwaliteitsvol leven. In De Voorzienigheid staat iedere bewoner centraal. Daarbij houden we steeds rekening met hun (zorg)behoeften, verlangens en wensen. Zo garanderen we voor iedere bewoner een persoonsgerichte aanpak.
 • Wonen en leven: naast de zorgnoden zijn wonen en leven even belangrijk. Samen met de bewoner creëren we een gezellige, veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn.
 • Participatie: in ons woonzorgcentrum maakt iedere bewoner deel uit van de gemeenschap. Er is plaats voor een eigen inbreng en frisse ideeën.
 • Integratie: een optimale integratie doet het thuisgevoel en de samenhorigheid stimuleren.

We werken continu aan het optimaliseren van de persoonsgerichte zorg voor de bewoners met dementie. Daarom hebben we in De Voorzienigheid een specifieke afdeling die omgeven is door een mooie, dementievriendelijke tuin.

De Voorzienigheid doet bij dementieproblemen ook beroep op een aantal referentiepersonen. Zij geven advies aan al onze Zorgtoppers, aan de directie en het beleid. Onze referentiepersonen zijn professionele hulpverleners met specifieke kennis en opleiding inzake dementie. Zij zorgen voor persoonlijke zorg op maat en begeleiding van de bewoners met dementie. Daarbij houden ze rekening met de eigen behoeften en mogelijkheden van de bewoners. Zo stimuleren ze de Zorgtoppers, de vrijwillige Zorgtoppers en de familie om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de levenskwaliteit van de bewoner met dementie te bevorderen. Bovendien zullen de referentiepersonen hun kennis en expertise verder uitbouwen. Dat doen ze door:

 • gebruik te maken van het expertisecentrum dementie;
 • samen te werken met andere referentiepersonen dementie uit de regio;
 • bijscholingen en studiedagen te volgen;
 • boeken en vakbladen te lezen;

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij onze referentiepersonen dementie:

 • Ann Stalmans (ergotherapeut)

Tel: 089/46 21 61

Mail: [email protected]

 • Danique Swennen (ergotherapeut)

Tel: 089/46 21 61

Mail: [email protected]

089 46 21 61
phone