Euthanasie bij De Voorzienigheid

Tegenwoordig komen er steeds meer vragen en wensen omtrent zelfbeschikking. Daarom verdient euthanasie ook bijzondere aandacht. We zetten graag op een rijtje hoe onze Zorgtoppers in De Voorzienigheid omgaan met een euthanasieverzoek:

  • In De Voorzienigheid gaan we verantwoord om met een euthanasieverzoek, we nemen elke vraag serieus. Luisteren en begrip tonen staan daarbij centraal. We willen de bewoner goed begeleiden en ondersteunen. We gaan in gesprek met de bewoner om zicht te krijgen op de motieven om zijn of haar leven te beëindigen. Daarnaast richten we ons ook tot de verpleegkundigen, zorgkundigen en de paramedici. Zij staan letterlijk en figuurlijk dicht bij de bewoner en weten vaak wat er speelt.
  • Onze Zorgtoppers leggen de nadruk op goede en doorgedreven palliatieve zorg. Door die zorg informeren ze de bewoner over alle mogelijke alternatieven die de geneeskunde nog kan bieden. Wanneer de bewoner al die opties kent, kan hij of zij pas kiezen voor euthanasie. Na het euthanasieverzoek gaan we in de eerste plaats na of we onze zorg niet nog meer kunnen afstemmen op de noden van de bewoner. In De Voorzienigheid bouwen we palliatieve zorg optimaal uit. Daarvoor werken we interdisciplinair zodat de behandelend arts, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, de sociale dienst en de familie allemaal betrokken zijn. Zo is het alsnog mogelijk om de lichamelijke, psychosociale en/of spirituele pijn te verlichten. Binnen het interdisciplinair team willen we de zorgplanning steeds opnieuw evalueren en bijsturen. Samen zoeken we naar oplossingen en delen we onze kennis en expertise.
  • Wat als ondanks het optimaliseren van de palliatieve zorg het lijden, en dus ook de vraag niet verdwijnt? Het blijft steeds de verantwoordelijkheid van het interdisciplinair team om de bewoner te ondersteunen en te begeleiden, maar de eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de behandelend arts. De arts beslist om al dan niet in te gaan op het verzoek tot levensbeëindiging. Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, overlegt de arts met het zorgteam omdat zij het dichtst bij de bewoner staan.
  • Beslist de arts om te voldoen aan de wens van de bewoner om zijn of haar leven te beëindigen? Dan kan de bewoner de euthanasie laten uitvoeren in de vertrouwde omgeving van ons woonzorgcentrum. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de euthanasie zijn wij als zorgteam, nooit betrokken partij. De eindverantwoordelijkheid en de acte blijven liggen bij de behandelend arts. Onze Zorgtoppers blijven zelf buiten de concrete euthanasieprocedure.
  • In De Voorzienigheid schenken we veel aandacht aan de nazorg, dat is immers ook een belangrijk onderdeel van het euthanasieproces. We blijven de naasten van de bewoner ondersteunen en staan voor hen klaar wanneer ze vragen hebben na het overlijden. Open communicatie vinden we enorm belangrijk. Alsook begrip tonen voor de emoties die zich voordoen. Een nazorggesprek enkele weken na het overlijden kan bijzonder zinvol zijn.
089 46 21 61
phone