12 Kwaliteitswerking - Geïntegreerde kwaliteitszorg - De Voorzienigheid

Kwaliteitswerking

Wzc De Voorzienigheid heeft een uitgebreide, geïntegreerde kwaliteitswerking.
Vanuit onze missie ‘excellente zorg’, bieden we kwalitatieve zorg aan elke bewoner. De bewoner staat centraal in elk opzicht. Daarbij zijn we kritisch en evalueren we systematisch om onze werking continu te verbeteren. Bewoners en hun familie krijgen veel inspraak in de werking van wzc De Voorzienigheid. Zo sturen we regelmatig tevredenheidsenquêtes rond en mogen ze deelnemen aan bewoners- en familieraden. Op basis van die feedback stellen we zorg- en verbeterplannen op.

Daarnaast betrekken we onze Zorgtoppers zoveel mogelijk in de kwaliteitswerking. We werken van boven naar onder en geloven in de kracht van onze medewerkers. De ideeën komen van onze medewerkers, van daaruit werken we verder. We bundelen onze krachten en komen samen tot het beste resultaat. Onze Zorgtoppers hebben nood aan voldoende ondersteuning en kennis om hun job optimaal uit te voeren. De focus ligt hierbij op attitude en competentie. We streven naar deskundige en bevlogen medewerkers. Alleen zo kunnen zij de werking binnen ons wzc tot een goed einde brengen.

De kwaliteitswerking van De Voorzienigheid is dus een wisselwerking tussen alle schakels in het woonzorgcentrum, waarbij transparantie, openheid en respect steeds centraal staan.

Eén van onze kwaliteitssystemen is Menso. Het is een hulpmiddel om onze kwaliteitswerking in beeld te brengen. Door iedere dag te werken aan wonen, zorgen en leven in het woonzorgcentrum, maken we de kwaliteit heel tastbaar en concreet. In onze dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar onze Zorgtoppers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen willen we bouwen aan een kleurrijke toekomst, elke dag opnieuw. Menso helpt ons daarbij. Met Menso stellen we de mens centraal. Zowel de Zorgtoppers als de bewoners en hun naasten staan bij ons op de eerste plaats.

089 46 21 61
phone