Troeven voor jou als werknemer

Inspraak

Als Zorgtopper in De Voorzienigheid krijg jij veel inspraak in de werking van ons woonzorgcentrum. We werken altijd opwaarts en zetten jouw feedback om in acties en oplossingen. Op die manier ben je betrokken bij het woonzorgcentrum en voelt het ook voor jou als een thuis waar jij je eigenheid kan behouden en je ideeën kan delen.

Tevredenheid

Onze Zorgtoppers zetten zich met hart en ziel in voor de bewoners en ons huis. Om die job iedere dag opnieuw goed uit te voeren, is het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers prioriteit. We polsen daarom regelmatig naar jouw mening over en gevoel bij onze werking aan de hand van tevredenheidsenquêtes. Heb je een suggestie of een aandachtspuntje? Wij horen het graag. Onze deur staat altijd open!

Zelfontplooiing

Zelfontplooiing vinden we heel belangrijk in De Voorzienigheid. In ons woonzorgcentrum bieden we je dan ook de kans om jezelf volledig te ontwikkelen. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Samen met jou bekijken we jouw carrièredoelen en wensen en stippelen we een geschikt ontwikkelingsplan uit. Je kan als Zorgtopper in ons woonzorgcentrum ook deelnemen aan verschillende vormingen van onder andere WICARE.

089 46 21 61
phone