Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Oorsprong

Woonzorgcentrum de Voorzienigheid is een vzw die oorspronkelijk in 1962 werd opgericht door de Zusters van de Voorzienigheid. (Meer informatie: www.voorzienigheid.ruille.fr). Het was op dit moment één van de eerste ouderenvoorziening in Limburg.

Evolutie van uitbreidingen

Vanaf de jaren 80 legden de Zusters de beleidsverantwoordelijkheid voor hun instellingen geleidelijk in de handen van ervaringsdeskundigen in de ouderenzorg. Dit resulteert zich op de dag van vandaag in een Raad van Bestuur, bestaande uit bestuurders met professionele ervaring en competenties in aspecten van ouderenzorg.

In 1994 realiseerde de vzw ook de eerste assistentiewoningen in de provincie Limburg.

Bij het uittekenen van de nieuwe zorgvoorziening en –concepten werd steeds overleg gepleegd met de plaatselijke ouderenverenigingen, Gemeentebestuur en OCMW-raad.

Dit leidde in 2000 tot een eerste samenwerkingsmodel ‘Convenant Ouderenzorg’ tussen Gemeentebestuur, OCMW en onze VZW.

Hierbij engageerde de vzw zich tot oprichting van nieuwe thuiszorgondersteunende zorgvormen (kortverblijf, dagverzorgingscentrum, assistentiewoningen), modernisering en uitbreiding van de intramurale voorzieningen en samenwerking met de thuiszorg om het zorgaanbod optimaal op de juiste noden te richten. De vernieuwingsoperatie werd beëindigd in 2008.

In 2014 ondertekende het Gemeentebestuur, het OCMW en onze Raad van Bestuur reeds het volgende samenwerkingsakkoord.

Hoofdaccenten in beleidslijn 2014-2024 zijn:

  • De uitbreiding van de intramurale zorg op de huidige locatie anno 2018.
  • Samenwerking aan de ontwikkeling van de woonzorgwijk op de eerder gelegen terreinen van lagere school ‘De Driehoek’.
  • Ontwikkeling van een seniorencampus in deelgemeente Kaulille, bestaande uit assistentiewoningen, een zorgantenne en de renovatie van de Pastorij tot lokaal dienstencentrum.

Wij streven naar het meest passende zorgaanbod, ‘zorg op maat’ voor elke zorgvraag, met optimaal en zo lang mogelijk behoud van de autonomie.

We stemmen ons zorgaanbod maximaal af op de plaatselijke behoefte aan ouderenzorg: inwoners van gemeente Bocholt krijgen prioriteit bij zorgtoewijzing. Eventueel houden we ook rekening met de woonplaats van de mantelzorgers.

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
UPDATE - 2 vaste bezoekers! 4/08

Bocholt, 03/08/2020. Aan de familieleden van onze bewoners, Beste Mevrouw, Beste Mijnheer, Zoals u ongetwijfeld in de media heeft kunnen vernemen, blijft het aantal besmettingen met Covid-19 nog steeds gestaag toenemen. We moeten dus extra waakzaam zijn én blijven in

Lees meer
UPDATE - BEZOEK OP KAMER BLIJFT TOEGELATEN!

28 juli 2020. Bezoek op kamer blijft toegelaten! Beste familie, Beste Mevrouw, Mijnheer, Naar aanleiding van de besluiten van de overheids-Taskforce van 23/07, betreffende de striktere bezoekregeling in de woonzorgcentra kregen we al vele telefoontjes. Vooral het in de

Lees meer