Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Woonzorgcentrum de Voorzienigheid is een vzw die oorspronkelijk in 1962 werd opgericht in de schoot van de Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid. (Meer informatie over de Zusters van de Voorzienigheid vindt u op www.voorzienigheid.ruille.fr)

Het rusthuis was één van de eerste ouderenvoorzieningen in Limburg. De eerste erkenning liet opvang toe voor 52 bejaarden.

Vanaf de jaren 80 legden de Zusters de beleidsverantwoordelijkheid voor hun instellingen geleidelijk in de handen van leken, ervaringsdeskundigen in ouderenzorg.

Vandaag bestaat de Raad van Bestuur van onze vzw uit evenredige vertegenwoordiging van de Zusters, en uit bestuurders met professionele ervaring en competenties in aspecten van ouderenzorg (managementervaring in gezondheidszorg, juridische aspecten, financiële beleid, …) Op deze manier beschikt het Bestuur over de nodige know-how om een toekomstgericht ouderenzorgbeleid te voeren.

Net zoals de vzw één van de eerste rusthuizen in Limburg creëerde, realiseerde de vzw in 1994 ook de eerste serviceflatvoorzieningen in onze provincie.

Zo ziet u, permanent streven naar actuele en toekomstgerichte zorg is het leidmotief van onze organisatie.

Vandaag beschikken we over een zeer gedifferentieerd zorgaanbod, in een moderne infrastructuur: het oorspronkelijke ‘rusthuis’ werd de voorbije jaren volledig ontmanteld en vernieuwd.

Bij het uittekenen van de nieuwe zorgvoorziening en –concepten werd jaren op voorhand overleg gepleegd met de plaatselijke ouderenverenigingen, Gemeentebestuur en OCMW-raad.

Dit leidde in 2000 tot een eerste samenwerkingsmodel “Convenant Ouderenzorg” tussen Gemeentebestuur, OCMW en onze VZW. (zie convenant.pdf)

Hierbij engageerde de vzw zich tot oprichting van nieuwe thuiszorgondersteunende zorgvormen, modernisering en uitbreiding van de intramurale voorzieningen, en samenwerking met de thuiszorg om het zorgaanbod optimaal op de juiste noden te richten. De vernieuwingsoperatie werd beëindigd in 2008. Vandaag biedt het woonzorgcentrum :

Intramurale zorg voor 82 bewoners
Kortverblijf (4 plaatsen)
Dagverzorging (10 plaatsen)
Assistentiewoningen (58 woningen)

Door dit gedifferentieerde aanbod werd de doelstelling van “zorg op maat” van het “Convenant Ouderenzorg” gerealiseerd: er is een aangepast zorgaanbod voor elke zorgsituatie, en middels de thuiszorgondersteunende voorzieningen, zoals kortverblijf, dagopvang en assistentiewoningen, faciliteert onze werking het zo lang mogelijk autonoom en zelfstandig wonen van de bejaarden in Bocholt.

De structurele samenwerking met het Gemeentebestuur en het OCMW was niet alleen een substantiële steun bij de realisatie van de infrastructuur, maar borgt ook de permanente samenwerking om steeds te blijven ijveren naar efficiente zorgtoewijzingen en ontwikkelingen voor het plaatselijke ouderenbeleid.

We zijn ook fier op het unieke zorgtoewijzingsmodel dat wij samen met het OCMW en Gemeentebestuur ontwierpen.

Op 25/03/2014 ondertekende het Gemeentebestuur, het OCMW en onze Raad van Bestuur reeds het 3e samenwerkingsakkoord.

Hoofdaccenten in deze beleidslijn 2014-2024 zijn:

de uitbreiding van de intramurale zorg op de huidige locatie
samenwerking aan de ontwikkeling van de woonzorgwijk op de terreinen van lagere school De Driehoek
ontwikkeling van een seniorencampus in deelgemeente Kaulille, bestaande uit assistentiewoningen, een zorgantenne en de renovatie van de Pastorij tot lokaal dienstencentrum

Wij streven naar het meest passende zorgaanbod voor elke zorgvraag, met optimaal en zo lang mogelijk behoud van de autonomie. Opnames in één van onze zorgvoorzieningen gebeuren slechts na zorgevaluatie en overleg met de thuiszorgverantwoordelijken van het OCMW.

We stemmen ons zorgaanbod maximaal af op de plaatselijke behoefte aan ouderenzorg : inwoners van gemeente Bocholt krijgen prioriteit bij zorgtoewijzing. Eventueel houden we ook rekening met de woonplaats van de mantelzorgers.

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons