Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

“Rusthuis De Voorzienigheid’ werd in 1962 opgericht door de Zusters van de Voorzienigheid. Meer info over deze stichtende congregatie vindt u op : www.voorzienigheid.ruille.fr.

Vanaf 1984 werd deze zorgverlening ondergebracht in een autonome vzw. De binding met de congregatie bleef evenwel behouden. Voor de verdere beleidsontwikkeling en het dagelijks beheer werd de Raad van bestuur uitgebreid met de nodige ervaringsdeskundigen op het vlak van gezondheidsbeleid en algemeen management.

De decennialange geschiedenis van ons woonzorgcentrum wordt gekenmerkt door uitbreiding en voortdurende vernieuwing.

Het bestuur koos bij de ontwikkeling van haar zorgstrategie consequent voor nauw overleg en samenwerking met het lokale bestuur. De  gemeenschappelijk gedefinieerde zorgstrategie werd telkens vastgelegd in een convenant, waarbij doelstellingen en te creëren zorgvormen, en wederzijdse engagementen  werden vastgelegd.

“Zorgdifferentiatie” en “zorg op maat” waren telkens sleutelwoorden in deze samenwerkingsovereenkomsten.

De vzw ontwikkelde daartoe naast de residentiële zorg, ook mogelijkheden tot kortverblijf, wonen met zorgondersteuning in assistentiewoningen en mogelijkheden voor dagopvang.

Het aanbod van het woonzorgcentrum biedt dan ook mogelijkheden tot zorgdifferentiatie en garandeert aan de Bocholtenaar een passend antwoord voor elke zorgvraag.

Deze ver doorgedreven samenwerking van onze vzw en het lokale bestuur mag als uniek beschouwd worden, en als alleszins bepalend voor de ontwikkeling van het lokale landschap ouderenzorg.

Door de gestage ontwikkeling bereikte de campus op de site in dorpsgemeenschap Bocholt haar maximale contouren. Uitbreiden op deze site is niet meer mogelijk en niet opportuun.

Door de gekende toekomstige toename van de vergrijzing van de bevolking dreigt het ouderenzorgaanbod in onze gemeente ontoereikend te worden.

In overleg en samenwerking met het lokale bestuur en organisaties werd daarom besloten tot een volwaardige ontwikkeling van een woonzorgcampus in dorpsgemeenschap Kaulille. De definitieve ontwikkeling van de site gebeurt in nauw overleg met de Kaulillenaren.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds toenemende managementuitdagingen koos onze voorziening resoluut voor schaalvergroting. We mogen onze voorziening terecht benoemen als één van de pioniers van ‘Integro’ , een vrijwillige fusie van 5 Limburgse vzw’s, die samen 9 woonzorgcentra uitbaten.

Dank zij deze grootschaligere fusie in ons woonzorgcentrum perfect gepositioneerd om te blijven beantwoorden aan de steeds evoluerende kwaliteitsstandaarden en toekomstgerichte zorgmodellen.

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
Proefproject rusthuishond Pipa

Graag willen we jullie Pipa voorstellen. Een lieve Goldendoodle van 7 maanden, met een enthousiast hartje voor bewoners in het woonzorgcentrum. Als opstartend proefproject, beginnend met een half jaar, komt Pipa wekelijks een halve dag samen met haar baasje (ergotherapeute) mee

Lees meer