12 Geschiedenis - Een rijk verleden aan zorgverlening - De Voorzienigheid

Geschiedenis van
De Voorzienigheid

Bij De Voorzienigheid kunnen de bewoners en de Zorgtoppers terugblikken op een rijke geschiedenis. Wzc De Voorzienigheid is een vzw die oorspronkelijk in 1962 werd opgericht door de Zusters van De Voorzienigheid (vandaar de naam van ons woonzorgcentrum). Op dat moment waren wij één van de eerste woonzorgcentra in Limburg. Vanaf de jaren 80 werd ons woonzorgcentrum bestuurd door mensen met professionele ervaring en competenties in de ouderenzorg. Het bestuur koos bij de ontwikkeling van haar zorgstrategie consequent voor nauw overleg en samenwerking met het lokale bestuur. “Zorgdifferentiatie” en “zorg op maat” waren telkens sleutelwoorden in die samenwerkingsovereenkomsten. De ver doorgedreven samenwerking van onze vzw en de deelgemeente Kaulille is vrijwel uniek en bepalend voor de ontwikkeling van het lokale ouderenzorglandschap.

De vergrijzing van de bevolking zal in de toekomst zwaar toenemen. Ondanks de blijvende ontwikkelingen bereikte de campus in Bocholt haar maximale grootte. Daardoor zal het ouderenzorgaanbod in onze gemeente binnenkort niet meer voldoende zijn. Om dat op te lossen hebben we, in samenwerking met het lokale bestuur en organisaties, besloten om een volwaardige woonzorgcampus in de deelgemeente Kaulille te bouwen. De definitieve ontwikkeling van de site gebeurt in nauw overleg met de Kaulillenaren.

Naast die toenemende demografische uitdagingen zal ook ons management voor een uitdaging komen te staan. Daarom kiezen we bij De Voorzienigheid resoluut voor een schaalvergroting. We doen er alles aan om ons zorgaanbod en onze zorgstrategie uit te breiden, zonder onze kernwaarden te verliezen. We willen een gezellige thuis blijven voor ouderen in Kaulille en omgeving. Zo mogen we ons terecht één van de pioniers van Integro noemen.

089 46 21 61
phone