Missie, visie en waarden
van De Voorzienigheid

Missie

De missie van De Voorzienigheid is kort en krachtig: ‘excellente zorg’. Dat blijft nog steeds de inspiratie voor ons dagelijks handelen en onze beleidsontwikkeling:

  • Kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg voor onze bewoners en gasten.
  • Zorgtoppersbeleid gericht op betrokken en deskundige medewerkers.
  • Permanente ontwikkeling van eigentijdse zorgvormen gericht op autonomie en waardigheid van de ouderen in onze samenleving.
  • Verantwoord en doeltreffend gebruik van de maatschappelijke middelen die er voor ons ter beschikking zijn.

Visie

In De Voorzienigheid streven we naar een holistische visie waar we de zorgvrager in zijn geheel beschouwen en benaderen. Hierbij speelt het levensverhaal van de bewoner een belangrijke rol. De kwaliteit van leven primeert, we hechten veel belang aan respect, waardigheid en autonomie. We werken op maat van de individuele bewoner waarbij autonomie opnieuw centraal staat. De bewoner vult zijn dag zelf in, met behulp van onze Zorgtoppers. Samen bouwen aan een gezellige, veilige en kleurrijke thuis waarin excellente zorg primeert.

De Voorzienigheid staat ook stil bij specifieke noden die de bewoners vandaag hebben. Noden die een specifieke manier van werken vragen. Zorgthema’s waar ons woonzorgcentrum op een unieke manier mee omgaat:

Waarden

Onze waarden zijn belangrijke drijfveren en motieven voor het handelen van alle medewerkers.

Autonomie

Waardigheid

Gezelligheid

Respect

Vriendelijkheid

kwaliteit

Kwaliteit

Identiteit van de bewoner

089 46 21 61
phone