Nieuws

Verruiming bezoekregelingen

 

Beste Mevrouw, Mijnheer,

 

 

U hebt ongetwijfeld al via de media vernomen dat de overheid eindelijk toelating geeft om de bezoekregelingen voor de woonzorgcentra te versoepelen. We delen in de vreugde van onze bewoners!

 

Hiernavolgend bieden we een overzicht van de bezoekregeling in huis,  vanaf zaterdag 8 mei.

 

Bezoek binnenshuis:

 • Elke bewoner mag bezoek ontvangen van 2 ‘knuffelcontacten’.

Deze bezoekers hoeven geen mondmasker te dragen bij het bezoek in de kamer, en hoeven ook niet de sociale afstand aan te houden.

De knuffelcontacten mogen ook gelijktijdig op bezoek komen, als ze tot dezelfde bubbel behoren.

De knuffelcontacten mogen nog steeds om de 2 weken wisselen.

 • Andere personen (familie, kennis, buren, … ) mogen op bezoek komen als ‘sociaal contact’.

Deze sociale contacten dienen echter wel een chirurgisch mondmasker te dragen in de kamer en dienen de sociale afstand te behouden.

 • In de geest van de vraag van Eerstelijnszone Noord-Limburg, naar aanleiding van de hoge besmettingsgraad in onze regio, vragen we om het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers voorlopig te beperken tot 3 personen.
 • We verzoeken om bij verplaatsingen in ons huis nog steeds een chirurgisch mondmasker te dragen.

 

 

Cafetaria:

 • Het cafetaria mag vanaf zaterdag 8 maart gebruikt worden als bezoekruimte, van 10 tot 11 u en vanaf 14 u.
 • Conform de algemene maatregelen verzoeken we om de sociale afstand tussen de bubbels te bewaren, en om tijdens het bezoek in het cafetaria toch het mondmasker te dragen.
 • We verzoeken u ook om na uw bezoek tafel en stoelen te ontsmetten.
 • Gezien de algemeen maatschappelijke maatregelen mogen we ons cafetaria nog niet openstellen voor ‘externe bezoekers’. In principe kan ieder bezoek dan uit maximaal 3 personen bestaan. 
 • We moeten nog steeds te grote druktes vermijden, en vragen daarom de bestaande tafel- en stoelopstelling aan te houden.

 

Op huisbezoek:

 • De overheidsmaatregelen laten toe dat de bewoners bij de knuffelcontacten op bezoek gaan, maar schrijven ook voor dat bij dit bezoek enkel de leden uit de betreffende bubbel aanwezig mogen zijn.

 

Wandelen:

 • Voor wandelingen en ontmoetingen in open lucht gelde voor onze bewoners de algemene maatschappelijke regels: 10 personen, maar met respecteren van de sociale afstand.

 

Registratie bezoek :

 • De registratie van bezoek wordt niet meer vermeld in de regelgeving, en vervalt dus vanaf 8 mei.

 

 

Met veel opluchting en vreugde mogen we vermelden dat we sedert de 1e vaccinatie geen covid-besmetting meer hebben vastgesteld bij bewoners en medewerkers. Een hoopvol signaal voor de toekomst!

 

 

Wij danken u voor uw getoonde medewerking en begrip voor alle bezoekregelingen in het verleden, en danken u ook voor de vele steunbetuigingen en woorden van waardering en dank voor onze medewerkers in het afgelopen crisisjaar!

 

Hopelijk kunnen we over enkele weken ook de laatste bezoekbeperkingen opheffen, en definitief terugkeren naar het ‘oude normaal’.

 

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Marc Voets,

Campusdirecteur

Recent nieuws
Proefproject rusthuishond Pipa

Graag willen we jullie Pipa voorstellen. Een lieve Goldendoodle van 7 maanden, met een enthousiast hartje voor bewoners in het woonzorgcentrum. Als opstartend proefproject, beginnend met een half jaar, komt Pipa wekelijks een halve dag samen met haar baasje (ergotherapeute) mee

Lees meer