Dienstenaanbod

Assistentiewoningen

Wonen in een assistentiewoning betekent… zelfstandig wonen in de eigen privé-woonomgeving.

De assistentiewoningen liggen mooi geïntegreerd in de dorpskern van Bocholt. Alle voorzieningen, winkels van het dorp en openbaar vervoer zijn gemakkelijk bereikbaar. Door middel van het verpleegoproepsysteem kan de bewoner steeds beroep doen op het uitgebreide dienst- en zorgaanbod van het woon- en zorgcentrum, waardoor hij/zij de kans krijgt om langer te kunnen genieten van wat hun eigen dorp te bieden heeft.

Doorheen de jaren heeft er een uitbreiding van assistentiewoningen plaatsgevonden, resulterend in 3 bouwcompartimenten.

Maak uw keuze:

 

      TUINWIJK            DE BRUG                       FÜSTENBERG

                             
 

Tevens genieten onze bewoners van de assistentiewoningen prioriteit bij opname in ons woonzorgcentrum, indien wijziging in hun gezondheidstoestand dit zou vereisen. Bewoners van de assistentiewoningen zijn dus altijd van zorg verzekerd.

Toewijzing van assistentiewoningen gebeurt op basis van urgentie en aanmeldingsdatum.

Inwoners van gemeente Bocholt genieten prioriteit.

Prijzen

Download HIER het overzicht van de dagprijzen.

Caulus

Naast assistentiewoningen in de Bocholter dorpskern, biedt De Voorzienigheid ook mogelijkheid tot assistentiewoningen in Kaulille, ‘Caulus’ genaamd.

Voor meer informatie: www.caulus-kaulille.be

 Download HIER het overzicht van de dagprijzen.

Contact

Voor verdere informatie of een vrijblijvend bezoek kan u contact opnemen met één van onze medewerksters van de sociale dienst, met name, mevr. Jaklien Goijens of mevr. Annick Ercken.

  • Tel: 089/ 77 91 53
  • Mail: socialedienst.voorzienigheid@integrozorg.eu
  • Mail: info@caulus-kaulille.be